?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 工厂灭老鼠 - 天|奥凯瑞有害生物防L限公?/title> <meta name="Keywords" content="工厂灭老鼠"/> <meta name="Description" content="Z详细介绍工厂灭老鼠产品内容,包括工厂灭老鼠的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有工厂灭老鼠新闻以及最新的市场工厂灭老鼠h.咨询电话:13820042879"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60029/lib/css.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60029/lib/css_com.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="top_cont"> <p>天|奥凯瑞有害生物防L限公ؓ您免Ҏ?a href="/">天|专业杀虫公?/a>?a href="/supply/">天|灭四宛_?/a>?a href="/news/">天|专业除虫</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?nbsp; <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32055/stat/"></script></p> </div> </div> <div class="logo"> <div class="logo_left"><h3><img src="/uploads/logo/20180108023530.png" alt="天|奥凯瑞有害生物防L限公?/></h3></div> <div class="logo_right"> <dl> <dt><img src="/template/NEST60029/images/phone.png" width="73" height="76" /></dt> <dd> <p></p> <p>联系电话Q?span>13820042879</span></p> </dd> </dl> </div> </div> <div class="nav"> <div class="nav_cont"> <ul> <li><a href="/" title="" rel="nofollow">首页</a></li> <li><a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们(资质)</a></li> <li><a href="/khal/" title="" rel="nofollow">服务案例</a></li> <li><a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">服务程</a></li> <li><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品服务</a></li> <li><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=475; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20200506095952.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181227091816.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div id="box"> <div id="search"> <div class="search_left"> <p>热门搜烦Q? <span></span></p> </div> <div class="search_right"> <script language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60029/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">产品cd</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/tjzymzl/" title="天|专业灭蟑?>天|专业灭蟑?/a></dt> <dd><a href="/supply/6.html">饭店灭蟑?/a></dd> <dd><a href="/supply/8.html">厅灭蟑?/a></dd> <dd><a href="/supply/17.html">饭店除蟑?/a></dd> <dt><a href="/tjzymsh/" title="天|专业灭四?>天|专业灭四?/a></dt> <dd><a href="/supply/13.html">天|专业灭四?/a></dd> <dd><a href="/supply/14.html">厅专业杀?/a></dd> <dd><a href="/supply/16.html">酒店消杀服务</a></dd> <dt><a href="/tjzysls/" title="天|专业杀老鼠">天|专业杀老鼠</a></dt> <dd><a href="/supply/7.html">工厂灭老鼠</a></dd> <dd><a href="/supply/9.html">天|后厨灭鼠</a></dd> <dd><a href="/supply/10.html">天|专业厅灭老鼠</a></dd> <dt><a href="/cpfw/" title="产品服务">产品服务</a></dt> <dd><a href="/supply/1.html">天|杀虫公?/a></dd> <dd><a href="/supply/2.html">天|灭虫公司</a></dd> <dd><a href="/supply/3.html">天|专业杀?/a></dd> <dt><a href="/khal/" title="客户案例">客户案例</a></dt> <dd><a href="/supply/51.html">公立校园消杀A</a></dd> <dd><a href="/supply/52.html">公立校园消杀B</a></dd> <dd><a href="/supply/53.html">公立校园消杀C</a></dd> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <i><img title="" src="/template/NEST60029/images/bg_phone.png" /></i> <dt> </dt> <dd> 联系人:ȝ?侯先?br/> Mob&微信Q?br/>             13820042879<br/> 邮箱Q?a href="mailto:328657217@163.com" rel="nofollow">328657217@163.com</a><br/> |址Qwww.171267.tw<br/> 地址Q天z市沛_区新开沌京|公\142?1-18 </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">奥凯?/a> > <a href="/tjzysls/">天|专业杀老鼠</a> > <a href="/supply/7.html">工厂灭老鼠</a></div> <div class="content"> <div class="prohead"> <div class="hleft"> <div class="proimg zoom-small-image"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/201801091546553453205560956.jpg?path=www.171267.tw/uploads/cp/201801091546553453205560956.jpg" alt="工厂灭老鼠"/> </div> </div> <div class="hright"> <div class="proinfo"> <h1>工厂灭老鼠</h1> <p>产品型号Q?/p> <p>产品规格Q?/p> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="procontent"> <div class="tit"> <dl> <dt>产品介绍</dt> </dl> </div> <div class="detail"> <p><p style="text-align:center;"> <br /> </p> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;"><a href="/supply/7.html" target="_blank">工厂灭老鼠</a>的一些常见办法?</span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;">家庭灭鼠有什么好办法吗?</span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;">安有老鼠Q试q电子灭鼠器、粘鼠板、老鼠药等各种ҎQ都没法d解决Q不知有没有什么高招?   </span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;"> ȝ有效果吗Q单Uؓ了抓老鼠的话成本有多大,有没有什么需要注意的Q?/span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;">查源_老鼠怎么来的Q门下面是不是有个小豁口Q下水道是不是有出口Q墙角是不是有洞Q家里的床下Q床头柜Q厨房储物柜里面Q是不是有老鼠H。找到入口全部封死,床头柜或者储物柜里找到老鼠的话Q带上手套,直接拎着ַ摔死Q如果觉得残忍,同时揪头部和NQ一用力Q也可以处死Q,在地上逃窜的一脚灭掉,x生的话开门留条生路给它?/span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;">如果有很大的院子Q那么猫是个合适的机器Q当Ӟ前提它抓q老鼠Q没跟它爹妈学过抓老鼠的猫你伤不v啊…?/span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;">下面是工厂灭老鼠装备了。一一介绍一?/span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;">_鼠板,适合抓小家伙Q比较温和?    </span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;">老鼠夹,用一ơ要用热水烫一ơ,不然成了一ơ性的了,另外Ҏq老鼠的地方也要用热水烫一下,然后擦干净</span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;">龙套,好多人都不会用,不过其实是廉L一个,效果q不错,但是要会下套?/span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;">捕鼠W|效果q不错,是比较吵,它会在里面喊很久Q然后吃掉你的饵?/span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;">声波驱鼠器Q见q老鼠大摇大摆的在q玩意面前走来走去,我觉得驱人比驱鼠效果好多了?/span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;">电子灭鼠器,说实话我不喜Ƣ这玩意Q有Ҏ力,而且布线什么的很麻烦,适合仓库Q和院子Q不q家里不要有孩子,安心Q地面也不能太干燥,不过来犯之地Q直接灭掉,l极必杀器啊?    </span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;">E奇古怪的各种诱饵式装|,居然有的q卖到几癑օQ说是可以连l抓老鼠什么的Q其实效果一般般Q老鼠也不傻,都进M个了Q还来?反而不如老鼠夹实惠?/span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;"> 说下注意事项Q这cM西放到老鼠l常出没的地方,比如墙角Q厨房边Q如果效果不佛_以在必要的位|放上诱c?nbsp;     </span> </div> <div style="text-align:left;"> <span style="line-height:1.5;"></span><span style="line-height:1.5;"></span> </div> <p> <br /> </p> <p style="text-align:left;"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/201801091546553453205560956.jpg" alt="" /> </p></p> <div class="pagess"> <span><a href="/supply/8.html">上一个:厅灭蟑?/a></span> <span><a href="/supply/10.html">下一个:天|专业厅灭老鼠</a></span> </div> <div class="info_key"> <p>相关标签Q?/p> <p>来源Q?a href='http://www.171267.tw/supply/7.html'>http://www.171267.tw/supply/7.html</a></p> <p>旉Q?018/1/9 0:00:00</p> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T"> 相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul> <li> <a href="/news/179.html" title="天|蚂蚁防治如何? rel="nofollow">天|蚂蚁防治如何?/a> <span>2021-02-22</span> </li> <li> <a href="/news/178.html" title="天|消杀公司苍蝇如何防治" rel="nofollow">天|消杀公司苍蝇如何防治</a> <span>2021-02-01</span> </li> <li> <a href="/news/177.html" title="酒店厅有蟑螂怎么? rel="nofollow">酒店厅有蟑螂怎么?/a> <span>2021-01-18</span> </li> <li> <a href="/news/176.html" title="天|消杀公司如何消杀家庭及单位的臭虫" rel="nofollow">天|消杀公司如何消杀家庭及单位的臭虫</a> <span>2021-01-04</span> </li> <li> <a href="/news/175.html" title="天|公立校园消杀告诉您红火蚁的特? rel="nofollow">天|公立校园消杀告诉您红火蚁的特?/a> <span>2020-12-21</span> </li> </ul> </div> </div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/56.html" title="U立校园消杀F" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/202004171616575503205534368.jpg?path=www.171267.tw/uploads/cp/202004171616575503205534368.jpg" title=" U立校园消杀F" alt="U立校园消杀F"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/56.html" title="U立校园消杀F" rel="nofollow">U立校园消杀F</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/51.html" title="公立校园消杀A" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/202004171624199723205575080.jpg?path=www.171267.tw/uploads/cp/202004171624199723205575080.jpg" title=" 公立校园消杀A" alt="公立校园消杀A"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/51.html" title="公立校园消杀A" rel="nofollow">公立校园消杀A</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/52.html" title="公立校园消杀B" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/202004171621307853205523633.jpg?path=www.171267.tw/uploads/cp/202004171621307853205523633.jpg" title=" 公立校园消杀B" alt="公立校园消杀B"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/52.html" title="公立校园消杀B" rel="nofollow">公立校园消杀B</a> </div> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="footer_cont"> <dl> <dd> <p> <a href="/" title="" rel="nofollow">首页</a><span>|</span> <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们(资质)</a><span>|</span> <a href="/khal/" title="" rel="nofollow">服务案例</a><span>|</span> <a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">服务程</a><span>|</span> <a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品服务</a><span>|</span> <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a><span>|</span> <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a><span>|</span> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">|站地图</a><span>|</span> <a href="/sitemap.xml" >XML</a><span>|</span> <a href="/4g/" target="_blank"> 手机</a> </ul> </p> <p>Copyright©www.171267.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 天|奥凯瑞有害生物防L限公?nbsp;  备案P<a target="_blank" rel="nofollow"> zICP?7007913?1</a></p> <p>联系人:ȝ?侯先?nbsp;  Mob&微信Q?3820042879    邮箱Q?a href="mailto:328657217@163.com" rel="nofollow">328657217@163.com</a> </p> <p>天|灭虫公司哪家好、天z环保无毒灭蟑螂、天z消杀公司、天z除蟑螂公司、天z杀虫h根{天z杀虫公司等Q欢q来电!</p> <p></p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-27/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1272375375'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1272375375%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>   Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>  <a rel="nofollow" target="_blank">企航动力技术支?/a> </p> </dd> </dl> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.171267.tw/"><span class="STYLE1">Ʊ31ѡ7</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.qoftjz.tw">̫½</a> <a href="http://www.efswwp.tw">λü齫</a> <a href="http://www.624155.tw">ݿ</a> <a href="http://www.759335.tw">WBGֲʲô</a> <a href="http://www.762993.tw">p3ԻŹע</a> <a href="http://www.720368.tw">cbaȷֱ</a> <a href="http://www.882136.tw">ƱӶǶ</a> <a href="http://www.uufdla.tw">߲2</a> <a href="http://www.mxgnfl.tw">ֽ齫</a> <a href="http://www.kkghrw.tw">帴ʽģͶע</a> <a href="http://www.110184.tw">dgѶ</a> <a href="http://www.484971.tw">3dԻź</a> <a href="http://www.694462.tw">11ѡ5</a> <a href="http://www.232980.tw">ʮվ</a> <a href="http://www.763952.tw">˫ɫʷԱ</a> <a href="http://www.447880.tw">¼</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>