?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 天|专业杀老鼠的有效方?- 天|奥凯瑞有害生物防L限公?/title> <meta name="Keywords" content=""/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60029/lib/css.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60029/lib/css_com.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="top_cont"> <p>天|奥凯瑞有害生物防L限公ؓ您免Ҏ?a href="/">天|专业杀虫公?/a>?a href="/supply/">天|灭四宛_?/a>?a href="/news/">天|专业除虫</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?nbsp; <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32055/stat/"></script></p> </div> </div> <div class="logo"> <div class="logo_left"><h3><img src="/uploads/logo/20180108023530.png" alt="天|奥凯瑞有害生物防L限公?/></h3></div> <div class="logo_right"> <dl> <dt><img src="/template/NEST60029/images/phone.png" width="73" height="76" /></dt> <dd> <p></p> <p>联系电话Q?span>13820042879</span></p> </dd> </dl> </div> </div> <div class="nav"> <div class="nav_cont"> <ul> <li><a href="/" title="" rel="nofollow">首页</a></li> <li><a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们(资质)</a></li> <li><a href="/khal/" title="" rel="nofollow">服务案例</a></li> <li><a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">服务程</a></li> <li><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品服务</a></li> <li><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=475; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20200506095952.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181227091816.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div id="box"> <div id="search"> <div class="search_left"> <p>热门搜烦Q? <span></span></p> </div> <div class="search_right"> <script language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60029/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">新闻分类</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/news/type/">行业新闻</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">产品cd</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/tjzymzl/" title="天|专业灭蟑?>天|专业灭蟑?/a></dt> <dt><a href="/tjzymsh/" title="天|专业灭四?>天|专业灭四?/a></dt> <dt><a href="/tjzysls/" title="天|专业杀老鼠">天|专业杀老鼠</a></dt> <dt><a href="/cpfw/" title="产品服务">产品服务</a></dt> <dt><a href="/khal/" title="客户案例">客户案例</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <i><img title="" src="/template/NEST60029/images/bg_phone.png" /></i> <dt> </dt> <dd> 联系人:ȝ?侯先?br/> Mob&微信Q?br/>             13820042879<br/> 邮箱Q?a href="mailto:328657217@163.com" rel="nofollow">328657217@163.com</a><br/> |址Qwww.171267.tw<br/> 地址Q天z市沛_区新开沌京|公\142?1-18 </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="/">首页</a> > <a href="/news/type/">行业新闻</a> > 详细内容</div> <div class="content"> <div class="news_xaingxi"><h1>天|专业杀老鼠的有效方?/h1></div> <div class="news_author"> 来源Q?a href='http://www.171267.tw/news/73.html'>http://www.171267.tw/news/73.html</a>   发布旉Q?018-06-05 </div> <div class="news_content"> <p><a href="/tjzysls/" target="_blank">天|专业杀老鼠</a>的有效方?br /> <div style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180605/20180605140256_5000.jpg" alt="" /> </div>     城市或是农村Q老鼠历来都是比较头疼的问题,L有很多老鼠L灭不完。ؓd消灭老鼠Qh们想办法。现在给大家说一说有效的灭鼠ҎQ也是简单的Ҏ?br />     灭鼠Ҏ般可分ؓQ物理学灭鼠、化学灭鼠、生物学灭鼠和生态学灭鼠?br />   1、环境灭鼠:老鼠需要水、食物以及隐蔽的栖息条gQ才能生存和J殖。因此,创造一个不适宜其生存的环境Q就能一个地方的鼠量大大下降Qƈ能灭鼠成果Ҏ得到巩固。所以我们首先要搞好环境卫生、清除住宅周围的杂草、随意堆攄物品Q经常清扫室内外卫生Q各U用h物收拾整齐,箱、柜以及书c、鞋帽等要经常检查,不鼠类营l?nbsp;<br /> 断绝老鼠的食物:鼠的食物不仅包括人的食物Q还包括饲料、垃圾、食品行业的下脚料、粪便等Q这些东西要存放在加盖的而且没有~隙的容器内Q老鼠得不到食物而被动地d投放的毒饵,以达到消灭老鼠的目的?nbsp;<br /> <br />   2、物理学灭鼠法:又称器械灭鼠法,应用较久Q应用方式也较多。它不仅包括各种专用捕鼠器,如鼠夏V鼠W|也包括压、卡、关、夹、翻、灌、挖、粘和枪ȝ。物理学灭鼠也讲I一定的的科学技术,如安NW|夹)要放在鼠z口Q应与鼠z有一定距,有时用些伪装Q可以提高捕杀率;鼠笼上的诱饵要新鲜,应是鼠类爱吃的食物。一般第一个晚上老鼠不易上笼因有"新物反应"Q二、三天后上笼率会提高?nbsp;<br /> <br /> <br />   3、化学灭鼠法Q又U药物灭鼠法Q是应用qѝ效果好的一U灭鼠方法。药物灭鼠又可分毒物灭鼠和熏蒸灭鼠。作为灭鼠所用的肠道灭鼠药,主要是有机化合物Q其ơ是无机化合物和野生植物及其提取物。胃肠道灭鼠药要求对鼠有较好的适口性,不会拒食Q毒力适当。由它ؓd成各U毒饵,效果好,用法便,用量大。其ơ是毒水、毒_、毒胶、毒沫等。熏蒸灭鼠,如磷化铝、氯化苦可用于仓库、轮船熏蒸灭鼠?nbsp;<br /> <br />   4、生物学灭鼠法:包括两个斚wQ一是利用天敌灭鼠,鼠类的天敌很多,主要是食肉目的小兽如黄鼬、野猫、家猫、狐{,鸟类中的猛禽如鹰、猫头鹰{,q有蛇类。因此保护这些鼠cd敌,对减鼠x有利的?nbsp;<br /> <br />    5、生态学灭鼠Q也是通过改良环境Q包括防鼠徏{、断l鼠_、农田改造、搞好室内外环境卫生、清除鼠c隐蔽处所{,也就是控制、改造、破坏有利于鼠类生存的生zȝ境和条gQ鼠类不能在那些地方生存和J衍。生态学灭鼠是综合鼠害防M很重要的一环?br /></p> <div class="pagess"><div>上一?<a href="74.html">专业工厂灭鼠需要认真对?/a></div> <div>下一?<a href="72.html">专业杀虫消杀服务公司呼吁大家食品安全不容忽视</a></div> </div> <div class="info_key"> <span>相关标签Q?/span> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T"> 相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul> <li> <a href="/news/175.html" title="天|公立校园消杀告诉您红火蚁的特? rel="nofollow">天|公立校园消杀告诉您红火蚁的特?/a> <span>2020-12-21</span> </li> <li> <a href="/news/174.html" title="天|灭蟑螂告诉你蟑螂的危? rel="nofollow">天|灭蟑螂告诉你蟑螂的危?/a> <span>2020-12-15</span> </li> <li> <a href="/news/173.html" title="天|专业除臭虫如何防治臭? rel="nofollow">天|专业除臭虫如何防治臭?/a> <span>2020-11-09</span> </li> <li> <a href="/news/172.html" title="天|灭鼠常见的方法有哪些" rel="nofollow">天|灭鼠常见的方法有哪些</a> <span>2020-10-26</span> </li> <li> <a href="/news/171.html" title="馆如何有效消灭老鼠" rel="nofollow">馆如何有效消灭老鼠</a> <span>2020-10-12</span> </li> </ul> </div> </div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/56.html" title="U立校园消杀F" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/202004171616575503205534368.jpg?path=www.171267.tw/uploads/cp/202004171616575503205534368.jpg" title=" U立校园消杀F" alt="U立校园消杀F"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/56.html" title="U立校园消杀F" rel="nofollow">U立校园消杀F</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/51.html" title="公立校园消杀A" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/202004171624199723205575080.jpg?path=www.171267.tw/uploads/cp/202004171624199723205575080.jpg" title=" 公立校园消杀A" alt="公立校园消杀A"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/51.html" title="公立校园消杀A" rel="nofollow">公立校园消杀A</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/52.html" title="公立校园消杀B" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/202004171621307853205523633.jpg?path=www.171267.tw/uploads/cp/202004171621307853205523633.jpg" title=" 公立校园消杀B" alt="公立校园消杀B"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/52.html" title="公立校园消杀B" rel="nofollow">公立校园消杀B</a> </div> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="footer_cont"> <dl> <dd> <p> <a href="/" title="" rel="nofollow">首页</a><span>|</span> <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们(资质)</a><span>|</span> <a href="/khal/" title="" rel="nofollow">服务案例</a><span>|</span> <a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">服务程</a><span>|</span> <a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品服务</a><span>|</span> <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a><span>|</span> <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a><span>|</span> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">|站地图</a><span>|</span> <a href="/sitemap.xml" >XML</a><span>|</span> <a href="/4g/" target="_blank"> 手机</a> </ul> </p> <p>Copyright©www.171267.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 天|奥凯瑞有害生物防L限公?nbsp;  备案P<a target="_blank" rel="nofollow"></a></p> <p>联系人:ȝ?侯先?nbsp;  Mob&微信Q?3820042879    邮箱Q?a href="mailto:328657217@163.com" rel="nofollow">328657217@163.com</a> </p> <p>天|灭虫公司哪家好、天z环保无毒灭蟑螂、天z消杀公司、天z除蟑螂公司、天z杀虫h根{天z杀虫公司等Q欢q来电!</p> <p></p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-27/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1272375375'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1272375375%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>   Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>  <a rel="nofollow" target="_blank">企航动力技术支?/a> </p> </dd> </dl> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.171267.tw/"><span class="STYLE1">Ʊ31ѡ7</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.7021586.buzz">ɽʷ㿪</a> <a href="http://www.ykl60.com">ڿ¡</a> <a href="http://www.sxjnmv.buzz">p62ͼ</a> <a href="http://www.25889732.buzz">齫</a> <a href="http://www.ncqryk.buzz">տ3ͼ</a> <a href="http://www.248579.buzz">˫¿</a> <a href="http://www.7400052.buzz">ϲֻ</a> <a href="http://www.5626087.buzz">人λ齫</a> <a href="http://www.764925.buzz">ɽʮɽͼ</a> <a href="http://www.mvrqojqp.buzz">50ֵϷ</a> <a href="http://www.5537694.buzz">gpkǮ</a> <a href="http://www.021167.buzz">4 1ͼ</a> <a href="http://www.7278775.buzz">ţֻ</a> <a href="http://www.utpldih.buzz">91vǧڲ</a> <a href="http://www.299364.buzz">ʡʮһѡ忪</a> <a href="http://www.1508899.buzz">IJ̰ÿӮ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>