?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 天|除虫公司如何消灭蚂蚁 - 天|奥凯瑞有害生物防L限公?/title> <meta name="Keywords" content=""/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60029/lib/css.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60029/lib/css_com.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="top_cont"> <p>天|奥凯瑞有害生物防L限公ؓ您免Ҏ?a href="/">天|专业杀虫公?/a>?a href="/supply/">天|灭四宛_?/a>?a href="/news/">天|专业除虫</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?nbsp; <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32055/stat/"></script></p> </div> </div> <div class="logo"> <div class="logo_left"><h3><img src="/uploads/logo/20180108023530.png" alt="天|奥凯瑞有害生物防L限公?/></h3></div> <div class="logo_right"> <dl> <dt><img src="/template/NEST60029/images/phone.png" width="73" height="76" /></dt> <dd> <p></p> <p>联系电话Q?span>13820042879</span></p> </dd> </dl> </div> </div> <div class="nav"> <div class="nav_cont"> <ul> <li><a href="/" title="" rel="nofollow">首页</a></li> <li><a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们(资质)</a></li> <li><a href="/khal/" title="" rel="nofollow">服务案例</a></li> <li><a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">服务程</a></li> <li><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品服务</a></li> <li><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=475; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20200506095952.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181227091816.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div id="box"> <div id="search"> <div class="search_left"> <p>热门搜烦Q? <span></span></p> </div> <div class="search_right"> <script language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60029/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">新闻分类</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/news/type/">行业新闻</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">产品cd</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/tjzymzl/" title="天|专业灭蟑?>天|专业灭蟑?/a></dt> <dt><a href="/tjzymsh/" title="天|专业灭四?>天|专业灭四?/a></dt> <dt><a href="/tjzysls/" title="天|专业杀老鼠">天|专业杀老鼠</a></dt> <dt><a href="/cpfw/" title="产品服务">产品服务</a></dt> <dt><a href="/khal/" title="客户案例">客户案例</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <i><img title="" src="/template/NEST60029/images/bg_phone.png" /></i> <dt> </dt> <dd> 联系人:ȝ?侯先?br/> Mob&微信Q?br/>             13820042879<br/> 邮箱Q?a href="mailto:328657217@163.com" rel="nofollow">328657217@163.com</a><br/> |址Qwww.171267.tw<br/> 地址Q天z市沛_区新开沌京|公\142?1-18 </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="/">首页</a> > <a href="/news/type/">行业新闻</a> > 详细内容</div> <div class="content"> <div class="news_xaingxi"><h1>天|除虫公司如何消灭蚂蚁</h1></div> <div class="news_author"> 来源Q?a href='http://www.171267.tw/news/155.html'>http://www.171267.tw/news/155.html</a>   发布旉Q?020-02-24 </div> <div class="news_content"> <p><div> 天|除虫公司如何消灭蚂蚁<br />        蚂蚁是一U昆虫,属节肢动物门Q自距今不早于早白垩世的时代ƾ款走来Q今天,它们辐射适应发展至不于1.2万种Q成Z陆地上最强大的昆虫类。蚂蚁对温度的反应敏感,多半在炎热天气活动。它们喜Ƣ香甜的食品Q如蛋糕、蜂蜜、麦芽糖、红p、鸡蛋、水果核、肉皮、死昆虫{。蚂蚁危害不,除虫公司如何消灭它?</div> <p>        全世界而言Q小黄家蚁(法老蚁、厨蚁)、小黑蚁、日本小蚁、大头蚁Q褐家蚁Q、臭家蚁、大黄蚁、菱l大头蚁、洛氏\舍蚁、黑毛蚁、黄毛蚁、大黑蚁、丝光褐林蚁、红林蚁、大黑木工蚁和火蚁(螫蚁Q等15U蚂蚁是室内环境中的常见U类。据最新调查,我国居民住宅、酒店、商店、食堂。粮仓以及医院均有蚂蚁的分布。经鉴定Q发现徏{物蚂蚁5?U,分别是小黄家蚁、中华小家蚁、宽l大头蚁、菱l大头蚁、黄毛蚁、黑毛蚁、亮毛蚁、吉氏酸臭蚁和铺道蚁。其中,黄家蚁是住宅、酒店和商店{室内害蚁的主要优势U之一?</p> <p align="center"> <img alt="" src="/uploads/image/20200224/20200224101828_4599.jpg" /> </p> <p align="left"> <br /> 1Q湿布揩除:  若发现有一列或多列蚂蚁zdQ可用湿布揩去,q放入装有洗粉水的盆中其ҎQ?br /> 2Q洗粉水沟阻隔Q?nbsp; ׃蚂蚁一q入z_水便会被死,所以此法可用以保护一定的区域Q?br /> 3Q水淹:即用水的方法掉蚂蚁lQ比较适合在花盆中营l的蚂蚁;<br /> 4Q化学防治:_尘Q通常采用酸Q二氧化)_等吸入性粉蚂蚁体内~水而死亡;<br /> 5Q硅酸粉虫菊酯粉混合物:此种Ҏ是上法的改良Q除虫公司提醒,q方法虽然可以羃短杀灭的旉Q但应避免自己吸入粉麈或粉吸入室中;<br /> 6Q毒饵:  毒饵x由化学药剂与蚂蚁喜食的食物诱饉|؜合而成。同是也是除虫公司最常用的灭蚂蚁ҎQ根据蚂蚁的交哺行ؓQ一只工蚁取食毒饵后Q只要其短时间内不死亡,可毒饵带入蚁巢,引v其它个体MQ死亡时间一般在七天之内Q但蚂蚁蛹不q食Q因此可能存z,佉K蚁不d?nbsp; <br /> 7Q保q激素类似物毒饵Q?nbsp; 卛_饉|内配以保q激素类似物Q激素浓度一般ؓ饵重?.6%?.5%?nbsp; <br /> 8Q将鸡蛋壳用火烧焦研成粉末后Q撒在墙角或蚁穴附近Q可|蚂蚁于d。壁׃有蚂蚁,可放一些香菜、芹菜等有味蔬菜Q可以驱赶蚂蚁。在蚂蚁l常出没的地Ҏ一些核桃叶或烟丝、花椒,能v到驱逐蚂蚁的作用?br /> 9Q柠檬香茅精沚w对蚂蚁格外有效?</p></p> <div class="pagess"><div>上一?<a href="156.html">天|灭鼠公司家庭C֌灭鼠知识</a></div> <div>下一?<a href="154.html">天|灭蟑螂有哪些Ҏ</a></div> </div> <div class="info_key"> <span>相关标签Q?/span> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T"> 相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul> <li> <a href="/news/175.html" title="天|公立校园消杀告诉您红火蚁的特? rel="nofollow">天|公立校园消杀告诉您红火蚁的特?/a> <span>2020-12-21</span> </li> <li> <a href="/news/174.html" title="天|灭蟑螂告诉你蟑螂的危? rel="nofollow">天|灭蟑螂告诉你蟑螂的危?/a> <span>2020-12-15</span> </li> <li> <a href="/news/173.html" title="天|专业除臭虫如何防治臭? rel="nofollow">天|专业除臭虫如何防治臭?/a> <span>2020-11-09</span> </li> <li> <a href="/news/172.html" title="天|灭鼠常见的方法有哪些" rel="nofollow">天|灭鼠常见的方法有哪些</a> <span>2020-10-26</span> </li> <li> <a href="/news/171.html" title="馆如何有效消灭老鼠" rel="nofollow">馆如何有效消灭老鼠</a> <span>2020-10-12</span> </li> </ul> </div> </div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/56.html" title="U立校园消杀F" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/202004171616575503205534368.jpg?path=www.171267.tw/uploads/cp/202004171616575503205534368.jpg" title=" U立校园消杀F" alt="U立校园消杀F"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/56.html" title="U立校园消杀F" rel="nofollow">U立校园消杀F</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/51.html" title="公立校园消杀A" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/202004171624199723205575080.jpg?path=www.171267.tw/uploads/cp/202004171624199723205575080.jpg" title=" 公立校园消杀A" alt="公立校园消杀A"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/51.html" title="公立校园消杀A" rel="nofollow">公立校园消杀A</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/52.html" title="公立校园消杀B" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/202004171621307853205523633.jpg?path=www.171267.tw/uploads/cp/202004171621307853205523633.jpg" title=" 公立校园消杀B" alt="公立校园消杀B"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/52.html" title="公立校园消杀B" rel="nofollow">公立校园消杀B</a> </div> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="footer_cont"> <dl> <dd> <p> <a href="/" title="" rel="nofollow">首页</a><span>|</span> <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们(资质)</a><span>|</span> <a href="/khal/" title="" rel="nofollow">服务案例</a><span>|</span> <a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">服务程</a><span>|</span> <a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品服务</a><span>|</span> <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a><span>|</span> <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a><span>|</span> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">|站地图</a><span>|</span> <a href="/sitemap.xml" >XML</a><span>|</span> <a href="/4g/" target="_blank"> 手机</a> </ul> </p> <p>Copyright©www.171267.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 天|奥凯瑞有害生物防L限公?nbsp;  备案P<a target="_blank" rel="nofollow"></a></p> <p>联系人:ȝ?侯先?nbsp;  Mob&微信Q?3820042879    邮箱Q?a href="mailto:328657217@163.com" rel="nofollow">328657217@163.com</a> </p> <p>天|灭虫公司哪家好、天z环保无毒灭蟑螂、天z消杀公司、天z除蟑螂公司、天z杀虫h根{天z杀虫公司等Q欢q来电!</p> <p></p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-27/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1272375375'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1272375375%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>   Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>  <a rel="nofollow" target="_blank">企航动力技术支?/a> </p> </dd> </dl> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.171267.tw/"><span class="STYLE1">Ʊ31ѡ7</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.5335394.buzz">ע199Ԫֽ</a> <a href="http://www.557679.buzz">11ѡ忪</a> <a href="http://www.780280.buzz">36ѡͼ</a> <a href="http://www.12067013.buzz">齫</a> <a href="http://www.554620.buzz">31ʵͼ</a> <a href="http://www.6700254.buzz"></a> <a href="http://www.5680367.buzz">Ĵè齫Ѫս</a> <a href="http://www.0339537.buzz">Ѷ齫ѷ</a> <a href="http://www.yvvfav.buzz">ʱʱʷ</a> <a href="http://www.384426.buzz">ս쿪</a> <a href="http://www.8795315.buzz">Ʊ淨</a> <a href="http://www.szeybws.buzz">齫רַ</a> <a href="http://www.iswvek.buzz">ӱ7</a> <a href="http://www.364921.buzz">3ֱ</a> <a href="http://www.3105296.buzz">10</a> <a href="http://www.oncqev.buzz">8н</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>