?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 天|消杀蟑螂有什么方?- 天|奥凯瑞有害生物防L限公?/title> <meta name="Keywords" content=""/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60029/lib/css.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60029/lib/css_com.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="top_cont"> <p>天|奥凯瑞有害生物防L限公ؓ您免Ҏ?a href="/">天|专业杀虫公?/a>?a href="/supply/">天|灭四宛_?/a>?a href="/news/">天|专业除虫</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?nbsp; <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32055/stat/"></script></p> </div> </div> <div class="logo"> <div class="logo_left"><h3><img src="/uploads/logo/20180108023530.png" alt="天|奥凯瑞有害生物防L限公?/></h3></div> <div class="logo_right"> <dl> <dt><img src="/template/NEST60029/images/phone.png" width="73" height="76" /></dt> <dd> <p></p> <p>联系电话Q?span>13820042879</span></p> </dd> </dl> </div> </div> <div class="nav"> <div class="nav_cont"> <ul> <li><a href="/" title="" rel="nofollow">首页</a></li> <li><a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们(资质)</a></li> <li><a href="/khal/" title="" rel="nofollow">服务案例</a></li> <li><a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">服务程</a></li> <li><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品服务</a></li> <li><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=475; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20200506095952.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181227091816.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div id="box"> <div id="search"> <div class="search_left"> <p>热门搜烦Q? <span></span></p> </div> <div class="search_right"> <script language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60029/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">新闻分类</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/news/type/">行业新闻</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">产品cd</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/tjzymzl/" title="天|专业灭蟑?>天|专业灭蟑?/a></dt> <dt><a href="/tjzymsh/" title="天|专业灭四?>天|专业灭四?/a></dt> <dt><a href="/tjzysls/" title="天|专业杀老鼠">天|专业杀老鼠</a></dt> <dt><a href="/cpfw/" title="产品服务">产品服务</a></dt> <dt><a href="/khal/" title="客户案例">客户案例</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <i><img title="" src="/template/NEST60029/images/bg_phone.png" /></i> <dt> </dt> <dd> 联系人:ȝ?侯先?br/> Mob&微信Q?br/>             13820042879<br/> 邮箱Q?a href="mailto:328657217@163.com" rel="nofollow">328657217@163.com</a><br/> |址Qwww.171267.tw<br/> 地址Q天z市沛_区新开沌京|公\142?1-18 </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="/">首页</a> > <a href="/news/type/">行业新闻</a> > 详细内容</div> <div class="content"> <div class="news_xaingxi"><h1>天|消杀蟑螂有什么方?/h1></div> <div class="news_author"> 来源Q?a href='http://www.171267.tw/news/143.html'>http://www.171267.tw/news/143.html</a>   发布旉Q?019-09-30 </div> <div class="news_content"> <p><p> <a href="/supply/28.html" target="_blank">天|消杀蟑螂</a>有什么方?</p> <p>        蟑螂俗称黄嚓、曱甴、小强、黄婆娘、偷油婆、鞋板虫、a灶婆Q是q个星球上最古老的昆虫之一Q曾与恐龙生zd同一时代Q喜Ƣ昼伏夜出,喜暗怕光。一只雌蟑螂一q可J殖q万只后代,最多可?10万只Q很多雌蟑螂交配1ơ以后,׃雌雄同体Q不需交配Q便可连lc?nbsp; </p> <div style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20190930/20190930091526_2187.jpg" alt="" /> </div> 蟑螂产卵<br />      蟑螂怎么消灭Q消灭蟑螂的Ҏ有很多,灭蟑螂有效的Ҏ有哪些?杀蟑螂公司清L主要这部分的知识分享给大家?br /> 一、环境治?br /> 1、搞好室内外环境卫生  蟑螂l常栖息和活动的场所l常打扫q保持干净Q及时清除垃圾、杂物、下水管道通畅Q不用时排水口加盖封闭,垃圾密封Q垃圾要日日清?br /> 2、根除蟑螂孽生地Q蟑螂无处藏n  栚w蟑螂孽生圎ͼ使蟑螂无处藏w,杀蟑螂公司解释道:蟑螂大多隐藏在墙壁和家具的缝隙孔z之中,对可供蟑螂孳生的门窗、橱柜缝隙、孔z必d塞,的~洞用a灰、水泥等嵌塞Q大的用木板、铁皮钉住,厨房和杂物房堆放的物品应l常dQ清除橱柜和抽屉中的卵鞘和粪便残qV?br /> 3、断l食物和水源Q蟑螂无食可取  断绝食物和水源,使蟑螂无食可取,各种食物不能随处乱放Q应攑֜冰箱、带U门Uq的菜柜或加盖的容器中Q灶台、桌子、地面保持干净Q不留下食物D渣Q厨房垃圑֏时清理倒掉?br /> 4、各c货物进室内之前q行?nbsp; 包括快递包裹等Q特别是副食品,q及时清理包装箱Q盒Q出门?br /> 二、物理防?br /> 1、h工捕?nbsp; qx打扫卫生Q有目的地在各自~隙和角落寻找蟑螂及其卵鞘,特别是春季和晚秋Q有目的地翻倒柜地搜查躲藏在柜中的蟑螂。夏天繁D高峰期Q夜间灯灭后1Q?时Q突然进入厨房,用蝇拍见蟑螂捕打,q种Ҏ只适合蟑螂极少的地斏V?br /> 2、开水烫杀  厨房是蟑螂多的场所Q用开水、蒸气直接浇灌各处缝隙、孔z和角落Q轻而易丑֜p烫杀隐藏在里面的蟑螂和卵鞘,q种Ҏ既经,也能l常q行Q而且效果也不错?br /> 3、空瓶诱?nbsp; 在空|头瓶中攑օ一块面包或其他香甜食品,或一匙红p,在瓶口抹一些香油,瓶口与桌面间用硬U板搭一引桥?br /> 三、化学防治:  <br /> 化学防治是迄今ؓ止杀蟑螂公司q用最频繁Q消灭蟑螂最有效的快速方法,此类灭蟑螂操作,最好电话预U清波灭蟑螂{专业的灭蟑螂公司来操作。化学防M要方法有Q?br /> 1、喷z?nbsp; 用杀虫剂h是防制中常用的一U方法,其在蟑螂密度高的场所Q用h法见效快Q一举杀灭大量害虫。杀蟑螂公司h时将杀虫剂h在栖息的~洞之中Q如果选用一些有滞留作用的药物,其效果更好。灭蟑螂公司喯前,厨房食物收藏或覆盖?br /> 2、诱?nbsp; 是目前杀蟑螂公司灭蟑螂的首选,h使用方便、效果好{特炏V一般每间房Q?5qxcI?Q?克,用时饵剂分Ҏ|在蟑螂l常出没的地方,布放时尽量撒开一些,为增加蟑螂的取食ZQ投攄点可多些Q每个点上的量少一些,投放最好是隐蔽q燥的地方,不清扫,多放几日Q既可灭杀又v预防作用?br /></p> <div class="pagess"><div>上一?<a href="144.html">专业杀蟑螂公司教大家怎样用陷阱除灭蟑?/a></div> <div>下一?<a href="142.html">天|专业除老鼠公司应该怎么?/a></div> </div> <div class="info_key"> <span>相关标签Q?/span> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T"> 相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul> <li> <a href="/news/175.html" title="天|公立校园消杀告诉您红火蚁的特? rel="nofollow">天|公立校园消杀告诉您红火蚁的特?/a> <span>2020-12-21</span> </li> <li> <a href="/news/174.html" title="天|灭蟑螂告诉你蟑螂的危? rel="nofollow">天|灭蟑螂告诉你蟑螂的危?/a> <span>2020-12-15</span> </li> <li> <a href="/news/173.html" title="天|专业除臭虫如何防治臭? rel="nofollow">天|专业除臭虫如何防治臭?/a> <span>2020-11-09</span> </li> <li> <a href="/news/172.html" title="天|灭鼠常见的方法有哪些" rel="nofollow">天|灭鼠常见的方法有哪些</a> <span>2020-10-26</span> </li> <li> <a href="/news/171.html" title="馆如何有效消灭老鼠" rel="nofollow">馆如何有效消灭老鼠</a> <span>2020-10-12</span> </li> </ul> </div> </div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/56.html" title="U立校园消杀F" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/202004171616575503205534368.jpg?path=www.171267.tw/uploads/cp/202004171616575503205534368.jpg" title=" U立校园消杀F" alt="U立校园消杀F"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/56.html" title="U立校园消杀F" rel="nofollow">U立校园消杀F</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/51.html" title="公立校园消杀A" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/202004171624199723205575080.jpg?path=www.171267.tw/uploads/cp/202004171624199723205575080.jpg" title=" 公立校园消杀A" alt="公立校园消杀A"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/51.html" title="公立校园消杀A" rel="nofollow">公立校园消杀A</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/52.html" title="公立校园消杀B" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32055/202004171621307853205523633.jpg?path=www.171267.tw/uploads/cp/202004171621307853205523633.jpg" title=" 公立校园消杀B" alt="公立校园消杀B"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/52.html" title="公立校园消杀B" rel="nofollow">公立校园消杀B</a> </div> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="footer_cont"> <dl> <dd> <p> <a href="/" title="" rel="nofollow">首页</a><span>|</span> <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们(资质)</a><span>|</span> <a href="/khal/" title="" rel="nofollow">服务案例</a><span>|</span> <a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">服务程</a><span>|</span> <a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品服务</a><span>|</span> <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a><span>|</span> <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a><span>|</span> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">|站地图</a><span>|</span> <a href="/sitemap.xml" >XML</a><span>|</span> <a href="/4g/" target="_blank"> 手机</a> </ul> </p> <p>Copyright©www.171267.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 天|奥凯瑞有害生物防L限公?nbsp;  备案P<a target="_blank" rel="nofollow"></a></p> <p>联系人:ȝ?侯先?nbsp;  Mob&微信Q?3820042879    邮箱Q?a href="mailto:328657217@163.com" rel="nofollow">328657217@163.com</a> </p> <p>天|灭虫公司哪家好、天z环保无毒灭蟑螂、天z消杀公司、天z除蟑螂公司、天z杀虫h根{天z杀虫公司等Q欢q来电!</p> <p></p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-27/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1272375375'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1272375375%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>   Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>  <a rel="nofollow" target="_blank">企航动力技术支?/a> </p> </dd> </dl> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.171267.tw/"><span class="STYLE1">Ʊ31ѡ7</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.786900.tw">˷ͧ¼3ʱ</a> <a href="http://www.ykl333.com">ڿ¡Ʊӭ</a> <a href="http://www.vkijra.tw">ڻ</a> <a href="http://www.ljxnaw.tw">ʱʱվһҳ</a> <a href="http://www.755650.tw">ϲֲּн</a> <a href="http://www.lpzuet.tw">175رҿ</a> <a href="http://www.926648.tw">Ѷֲַʿ</a> <a href="http://www.oakcrv.tw">ֽ</a> <a href="http://www.fteivk.tw">΢ŹƱ</a> <a href="http://www.kwmihn.tw">ţզ</a> <a href="http://www.stgbsv.tw">˿</a> <a href="http://www.339780.tw">11ѡ5-</a> <a href="http://www.gxrwzp.tw">21͸_</a> <a href="http://www.cspwkz.tw">̨Ƶ</a> <a href="http://www.967123.tw">ٱƿѯ</a> <a href="http://www.luqlkj.tw">齫</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>